مهندس یعقوبی شهردار گرمه به همراه مسئول امور فنی و عمران شهرداری از روند اجرای میدان قائم این شهر بازدید نمودند.