1 / 1
موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با احداث کارخانه بتن آماده شهرداری گرمه

موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با احداث کارخانه بتن آماده شهرداری گرمه

موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با احداث کارخانه بتن آماده شهرداری گرمه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی گرمه اسدی شهردار از موافقت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با احداث کارخانه بتن آماده شهرداری گرمه خبر داد.
ایشان افزودند با تلاش های مستمر همکاران شهرداری و مساعدت معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی و شورای اسلامی شهر و در راستای ایجاد درآمد پایدار و ارائه خدمات مناسب به شهروندان ,شهرداری گرمه دارای کارخانه بتن آماده خواهد شد

  • کلید واژه: