1 / 1
انتخاب شهردار گرمه به عنوان شهردار برتر خراسان شمالی در حوزه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

انتخاب شهردار گرمه به عنوان شهردار برتر خراسان شمالی در حوزه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

شیرالله اسدی شهردار گرمه به عنوان شهردار برتر خراسان شمالی در حوزه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات معرفی گردید.

  • کلید واژه: